Seminarium z teorii mnogości
i topologii

czwartek 16:30
sala 510 Instytut Matematyki UJK
  Seminarium 25.10.2018 


  Seminarium 08.11.2018 


  Seminarium 22.11.2018 


  Seminarium 06.12.2018 


  Seminarium 03.01.2019 


  Seminarium 17.01.2019 
Opieka naukowa: prof. Taras Banakh
prof. Wiesław Kubiś
Instytut Matematyki UJK Organizacja: dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn
dr Magdalena Nowak