Seminarium z teorii mnogości
i topologii


czwartek 16:00
sala 553 Katedra Matematyki UJK i zdalnie - ZOOM

  jgarbulinska@ujk.edu.pl

  mnowak@ujk.edu.pl

Opieka naukowa: prof. Taras Banakh (aktualnie)
prof. Wiesław Kubiś
Instytut Matematyki UJK Organizacja: dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn
dr Magdalena Nowak