Seminarium z teorii mnogości
i topologii


czwartek 16:00
sala 553 Katedra Matematyki UJK i zdalnie - ZOOM
  Seminarium 05.10.2023

Divertissement - sesja problemów otwartych
Taras Banakh

  Zapraszamy wszystkich chętnych do przedstawienia otwartych (lub rozwiązanych) problemów ich pracy naukowej oraz do wspólnej dyskusji.


  Seminarium 19.10.2023


Wojciech Jabłoński

 


  Seminarium 26.10.2023 


  Seminarium 16.11.2023 


  Seminarium 30.11.2023

JUBILEUSZ
200 spotkanie Seminarium


 


  Seminarium 14.12.2023 


  Seminarium 11.01.2024 


  Seminarium 25.01.2024 
Opieka naukowa: prof. Taras Banakh (aktualnie)
prof. Wiesław Kubiś
Instytut Matematyki UJK Organizacja: dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn
dr Magdalena Nowak